Պրոցեդուրաներ

Պրոցեդուրաներ

Բոլոր պրոցեդուրաները նշանակում է բուժող բժիշկը համապատասխան ցուցումների առկայության դեպքում (անհրաժեշտության դեպքում համաձայնեցվում է բժիշկ/խորհրդատուի հետ): Այդ դեպքում հաշվի են առնվում բուժման տևողությունը, հիմնական հիվանդությունը, ուղեկցվող պաթալոգիան, հակացուցումները: Բուժումը նշանակելիս հաշվի է առնվում պրոցեդուրաների համատեղելիությունը: